Kurumsal

Hakkımızda

1974 yılında temelleri atılan şirketler grubumuzun bugünkü noktaya ulaşması kuşkusuz bir rastlantı sonucu olmamıştır. Başarılı ve doğru yatırım kararlarımızla sürekli büyüyen; Metal, Tekstil ve İnşaat sektörlerindeki işletmelerimizde yaklaşık 350 kişiye iş imkanı sağlamaktayız.

1974 yılında kurulan Edoux Asansör, Asansör sektöründe öncü bir grup haline gelmiş, adını sektörde ki liderler arasına yazdırmayı başarmış ve birçok ödülle taçlandırmıştır.

Grubumuz 2011 yılında EUROBAÑO TEKSTİL firmasını kurarak, farklı sektörde de kalite anlayışını, vizyon görüşünü,kabiliyetini,,müşteri ve çalışan memnuniyet anlayışını kullanarak Tufting Makine Kaymaz Taban Halı sektöründe de öncü kuruluş haline gelmiştir.

2016 yılında ise Sezgin Life Yapı adı altında kurulan inşaat firmamız 44 yıllık inşaat tecrübemizi yansıtmak amacıyla kurulmuş olup yatırımları emin adımlarla sürdürmeye devam etmiştir.

EUROBAÑO TEKSTİL Tufting makine kaymaz taban halı üretiminde pazar lideri olmayı, müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle beklentilerin ötesinde memnuniyet sağlamayı, çalışanlarının öncelikli olarak çalışmak istedikleri bir kurum olmayı hedef olarak benimsemiştir.

EUROBAÑO TEKSTİL olarak doğal Latex‘li Kaymaz Tabanlı Banyo Setleri, Parça Halı ve Yolluk Grubu üretimi yapmaktadır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan EUROBAÑO TEKSTİL şuanda 11.000m2 açık alan 8.000m2 kapalı alanda üretim yapmaktadır. Ayrıca üretim tesisine ek olarak 25.000m2 alan yatırımı yapan ve bu yatırımı 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedef alan Arge, İnovasyon tecrübesini kullanarak teknolojik makine yatırımları projeleride bulunmaktadır.

Firmamız ayrıca BSCI, OEKOTEX ve ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemine sahiptir. Tüm üretimimiz uluslararası standartlarda kabul görmüş, sürdürülebilir çevre prosedürüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ürünlerimiz 20'den fazla Avrupa ülkesinde ve birçok ülkede bilinir bir marka haline gelmiştir. Son 5 yılda ihracat programımızı genişleterek 40'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktayız. Başta Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Rusya, Amerika, İtalya, İspanya, Portekiz, Polonya, Macaristan, Suudi Arabistan ve Balkan Devletleri.

Satışlarımızın %95'i İhraç edilmekte, %5 ise İç pazara hizmet etmektedir.

EUROBAÑO TEKSTİL, kuruluşundan bu yana sürekli büyümeyi başarmış ve istihdam olanakları sağlayarak bölgesel ekonomiye katkıda bulunmuştur.

Firmamız Aylık 340.000m2 üretim kapasitesine sahiptir ve en son teknoloji makine parkuruna sahiptir.

Üretimini yapmış olduğumuz ürünler, tamamıyla Doğal Latexli Kaymaz Tabanlı Banyo Setleri, Parça Halı ve Yolluk Grubu olarak benzersiz renkler ve desenlere sahip olup makinede yıkanabilir ve Anti-bakteriyeldir.

Belirtilen web sitemizde www.eurobano.com.tr ürünlerimizi detaylı inceleyebilirsiniz.

 

Vizyonumuz

Eurobano her zaman kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutup müşterilerine en iyi ürünü en iyi fiyata sunmayı kendine görev edinmiştir

Misyonumuz

Şirketimizin yetenek ve kapasitesi doğrultusunda müşterilerimizin tüm ürün ve hizmet beklentilerini dünya standartlarında karşılamak,

Dünya, ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak,

Mevcut ürünlerimiz ile faaliyet bölgelerimizin gelişiminde önemli roller almak.

Kalite Politikamız

Kalite yönetim sistemimizin dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

• Sürekli gelişme felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

• İş süreçlerimizin gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi.

 

İLKELELERİMİZ:

Dürüst olmak,

Şeffaf olmak,

Gelişim odaklı olmak,

Yenilikçi olmak,

Beklenen kalite anlayışı ile ürün üretmek,

Paydaşları ile işbirliği içinde olmak,

Sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaktır.

Çevre Politikamız

Eurobano, tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı ilkelerini göz önünde bulundurur. Şirket çalışanlarını, yatırımcılarını ve genel kamuoyunu çevre konusunda bilinçlendirmek için maksimum çabayı sarf eder. Eurobano Çalışanları iyi bir vatandaş olma bilinciyle, toplumsal konularda duyarlı bir şekilde hareket ederler.

Bu anlamda, faaliyetlerimizi çevreye duyarlı olarak yürütmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak politikamızın temelini oluşturmaktadır.


Çevre Hedeflerimiz;

Faaliyet ve hizmetlerimiz ile tüm Çevre mevzuatına uymak,

Uluslararası çevre standartlarını, ülke ve işletme şartlarını göz önünde bulundurarak uygulamak,

Kirliliğin önlenmesini, atıkların geri kazanılmasını ve atık miktarlarının azaltılmasını desteklemek ve bunların sonuçlarını sürekli izleyerek kontrol altında tutmak,

Doğal kaynaklar ve enerjiyi daha verimli kullanmak için; yeni yöntemler ile önlemler araştırmak, uygulamak ve sürekli geliştirmek,

Kaza ve olağanüstü durumlar nedeniyle oluşabilecek kirliliğe hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için; acil durum müdahale planları hazırlamak, tatbikatlar ile etkinleştirmek,

Çevre politikası ve hedeflerinin her düzeyde anlaşılması ve tam olarak uygulanması için; tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın katılımı ile eğitim ve toplantılar düzenlemek,

Çevre yönetim sisteminin performansını; düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve sürekli geliştirmektir.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Çocuk İşçilik: 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı, stajerler için ise genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi taahhüt eder.

Taciz, Kötü Muamele ve Suistimalin Önlenmesi: Hiçbir çalışana, taciz, kötü muamele ve suistimal uygulanamaz. Çalışan her bireyin bir değeri ve saygınlığı vardır. Her çalışandan da bu ilkelere uyması beklenir. İş yerimizde uluslararası sözleşmeler ile belirlenmiş insan haklarına, anayasa ve yasa ile toplumsal ahlaki değerlere uyulur. Bu değerler etrafında iş ilişkileri ve uygulamaları yürütülür. İş yerlerinde hiçbir yönetici, çalışanına karşı keyfilik uygulayamaz.

Sendikal Özgürlük: Çalışanlarımız örgütlenme özgürlüğüne, sendikaya üye olmaya ve toplu pazarlık dahil olmak üzere sendikal faaliyetler konusunda tam bağımsızlığa sahiptir.

Zorla ve gönülsüz çalıştırma: Zorla işçi çalıştırma, gönülsüz çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık iş gücü, askeri işçi veya köle iş gücü dahil olmak üzere hiçbir konuda baskı altında zorla çalıştırmamayı taahhüt eder. Tedarikçilerinin ve dış paydaşlarının da zorla çalıştırma konusunda farkındalığını arttırır, zorla çalışmayı engelleyici prosedürleri tüm taraflar için sürekli uygular.

Çalışma Koşulları: Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki yasal düzenlemelere ve toplu iş sözleşme hususlarına uymayı, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı, Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlar.

Sağlık ve Güvenlik:  Tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmasını sağlamayı taahhüt ederiz. İçilebilir su ve sıhhi olanaklara makul erişim, uygun ve yeterli güvenlik önlemleri ve olanaklarına makul erişim, uygun ve yeterli aydınlatma ve havalandırma olanaklarına makul erişim sağlayacak şekilde tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlar.

Ayrımcılık : İş yerimizde hiç kimseye cinsiyeti, ırkı, yaşı, kökeni, rengi, dini inanışı gibi niteliklerinden dolayı bir ayrımcılık yapılamaz.

Tedarikçi İlişkileri: Ürün veya hizmet temin eden tedarikçilerimizle karşılıklı yarara dayanan tedarikçi ilişkileri geliştirerek, tedarikçilerimizin sorumluluk ve farkındalıklarının bizimle beraber artmasını sağlarız. Çalıştığımız tedarikçi firmaların sosyal uygunluğunu değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi taahhüt eder.

Eurobano, Yürürlükteki ulusal yasal düzenlemelere, Uluslararası İşçi Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan standartlara, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne, Birleşmiş Milletler sözleşmelerine uymayı, paydaşlarını ve tedarikçilerini sosyal sorumluluk konularında bilgilendirmeyi, uygulamaları sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

EUROBANO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Kişisel Veri Sorumlusunun Ünvanı : EUROBANO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adresi : 1. Org. San. Bölgesi 831053 nolu cad. no: 12 Şehitkamil Gaziantep Tic. Sicil no : Gaziantep – 36254 Mersis No : 0381043483100016 

EUROBANO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz. İLGİLİ AYDINLATMA METNİNE şirketimizin www.eurobano.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. 

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. 

EUROBANO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır. 

1- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz bağlı birimleri, insan kaynakları, bilgi işlem birimi, çağrı merkezi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: Toplanan kişisel verileriniz; 

 • Başta Turizm ve Gelir İdaresi Başkanlığı olmak üzere Şirketimiz ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (ziyaretçiler, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Şirketimiz ve/veya Şirketimize bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, bu işlemlerin sisteme kaydedilmesi, bu kişiler ve kurumlarla gerekli sözleşmelerin yapılması durumunda sözleşmeye işlenebilecek hususlarda, 
 • Can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini, 
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi, 
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, 
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi, 
 • Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması, 
 • Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Şirketimize ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi, 
 • Şirketimiz ve şirketimize bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak, 
 • Şirketimiz ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek, 
 • Şirketimiz tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi, 
 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması, 
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması, 
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi, 
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması, amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır. 

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Şirketimiz tarafında işlenen iş bu kişisel verileriniz, müşterilerimizin açık rızasına istinaden veyahut başta sorumlu olduğumuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı “2” no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere Şirketimize bağlı merkez ve/veya birimlerine, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

4- Veri işleme süresi: Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirketimiz ve Şirketimize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Ayrıca iş bu aydınlatma metninde yer alan hususlarda kişisel verileriniz işlenecek veya 3. Kişilerle paylaşılabilecektir. Verileriniz kanunların öngördüğü azami süreler dikkate alınarak 10 yıla kadar saklanabilecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

5- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi: KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir. 

6- Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları: 

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; 

 1. a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme, c) İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme, h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 

etme, i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz. 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde; 

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, Şirketimiz insan kaynakları Müdürlüğü’ne kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “1. Org. San. Bölgesi 831053 nolu cad. no: 12 Şehitkamil Gaziantep” adresine gönderebilirsiniz. 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde; 

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan eurobano@hs02.kep.tr adresine gönderebilir ya da tarafınıza ait, Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde www.eurobano.com.tr internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurularak iletebilirsiniz. Elektronik posta adresine göndermek suretiyle veya başvuru amacına yönelik Şirketimiz tarafından geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama olması halinde bu vasıtalar aracılığıyla iletebilirsiniz. 

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır. 

Sertifikalarımız

Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaktayız, bu kaliteli hizmetimizi aldığımız sertifikalar ile belgelendiriyoruz. Kalitemizden asla ödün vermeden firmamızı daha ileri noktalara taşımak için gereken çalışmaları özenle yürütmekteyiz.